Vēsture


1849

Akciju sabiedrības “Dzintars” vēsture ir aizsākusies XIX gadsimta vidū, kad, būtībā, tika likti pamati parfimērijas un kosmētikas rūpniecības nozarei Latvijā. 1849. gadā Rīgā tika dibināta Heinriha Ādolfa Brigera ziepju un parfimērijas fabrika, kas ražoja ziepes, sveces un veica nenozīmīga daudzuma smaržu un odekolonu iepildīšanu no Francijas ievestām gatavām kompozīcijām.

XIX gadsimta otrajā pusē un XX gadsimta sākumā dažādās Latvijas pilsētās radās nelieli uzņēmumi, kas laboratorijas apstākļos nodarbojās ar dažādu parfimērijas un kosmētikas produktu ražošanu. Tomēr, vēsturiski nozīmīgākās bija Brigera ziepju un parfimērijas fabrika, A.Rimeika ķīmiskā fabrika (zobu pastas, kosmētiskie līdzekļi, eglīšu sveces), A.Tomberga fabrika (smaržas, odekoloni, pūderis) un Kikerta rūpnīca (tūbiņas, smidzinātāji korķi).

1940
1940. gadā minētās fabrikas tiek nacionalizētas un pārveidotas par ziepju un parfimērijas fabriku “Sarkanā Ausma” (bijusī Brigera fabrika), ķīmiskā, sveču un tūbiņu fabriku “Mētra” (bijusī A.Rimeika fabrika), parfimērijas fabriku “Flora” (bijusī A.Tomberga fabrika) un tūbiņu un kosmētikas fabriku “Rota” (bijusī Kikerta rūpnīca).
1946 - 1951

1946. - 1951. gadu laikā tika veikta parfimērijas un kosmētikas rūpniecības nozares uzņēmumu reorganizācija un turpmāka paplašināšana, apvienojot tos, un tā rezultātā fabrikas “Flora” un “Rota” tika likvidētas un izveidoti divi lielāki uzņēmumi: “Sarkanā Ausma” un “Mētra”. 

1951. gada jūnijā fabrika “Mētra” tiek pārveidota par Rīgas kosmētikas fabriku “Dzintars”.

1958 - 1975

1958. gadā “Dzintars” un “Sarkanā Ausma” apvienojās. Šis apvienotais uzņēmums saucās: Parfimērijas un kosmētikas rūpnīca “Dzintars”. Tādējādi četri asni, kuri laiduši saknes pirms pusotra gadu simteņa, savijās un izveidoja stipru stumbru un kuplu vainagu mūsdienu uzņēmumam “Dzintars”.

Pateicoties ražošanas procesa automatizācijai un mehanizācijai, līdz 1965. gadam ražojamās produkcijas daudzums bija palielinājies 3 reizes. Ražošanas telpu nepiemērotība tālākai uzņēmuma paplašināšanai bija acīmredzama. Tādēļ sešdesmito gadu sākumā tika sākta jauna ražošanas korpusa projektēšana pilsētas nomalē – Mālu ielā 30, kur “Dzintars” atrodas šobrīd. Celtniecību pabeidza 1969. gadā. Tajā pat laikā ražošanas galvenā daļa tika pārbāzēta uz jauno ēku.

Laikā no 1969. līdz 1975. gadam rūpnīca tika apgādāta ar jaunām iekārtām, kas deva iespēju mehanizēt iekraušanas un izkraušanas darbus, sakārtot noliktavu saimniecību, pašos pamatos pārveidot galvenos tehnoloģiskos procesus: parfimērijas un kosmētikas šķidrumu izgatavošanu, alumīnija tūbiņu izgatavošanu, krēmu un zobu pastu izgatavošanu un fasēšanu.

1976
Ar 1976. gada 1. janvāri rūpnīca “Dzintars” tika reorganizēta par Rīgas parfimērijas kosmētikas rūpniecības ražošanas apvienību “Dzintars”.
1991

1991. gada 19. oktobrī notika akciju sabiedrības “Dzintars” dibināšanas sapulce. 1991. gada 7. novembrī akciju sabiedrība “Dzintars” tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un izsniegta reģistrācijas apliecība. Šajā statusā AS “Dzintars” pastāv līdz šim brīdim.

AS "Dzintars" lepojas ar savu ģērboni un himnu. Tas ir vienīgais uzņēmums, kura ģērbonis ir reģistrēts Heraldikas komisijā pie Latvijas Valsts prezidenta Kancelejas.